Föreläsning om arbetsmiljö och missbruk!

Alla arbetsplatser behöver en bra arbetsmiljö. Vad göra när en upptäcker att det finns ett missbruk på arbetsplatsen? Boka en inspirerande föreläsning idag!


På arbetet kan det vara svårt att se hur vi kan hjälpa varandra när det handlar om situationer där vi inte vet vad vi kan göra för att stötta någon som har personliga problem. Problem som drogmissbruk, alkoholmissbruk och spelmissbruk. Hur gör vi när vi väl får kännedom om att detta finns hos våra kollegor eller när vi misstänker att det finns ett missbruk som någon behöver hjälp att få bukt på?


Det kan vara svårt att veta när någon har ett missbruk och hur en kan vara med och hjälpa till, för det är inte säkert att personen önskar någon hjälp från någon arbetskollega. När det gäller spelmissbruk, så är det inget som syns utåt sätt, mer än om personen missbrukar sin ställning på arbetet och använder företagets pengar för att finansiera sitt spelande. Det finns spelbolag som medverkar på olika sätt för att upptäcka om någon spelar för mycket, läs mer om svenska casinot KarlCasino! Sedan finns det företag och arbetsgivare som har olika former av policies för att kunna medverka till en sund och bra arbetsmiljö och när det uppstår situationer där den anställde behöver hjälp för att kunna fullfölja sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Om du är osäker eller vill veta mer så vänd dig till fackförbundet som har kollektivavtal på företaget eller den lokale representanten på arbetsplatsen.

Att boka en föreläsare som kan hålla föredrag om missbruk par arbetsplatsen kan skapa sunda förutsättningar för att ni som arbetskollegor tillsammans kan verka för att alla mår bra och har en sund och bra grund att ha ett välmående som exkluderar missbruk i alla former. Välkommen att ta kontakt i dag för vidare, förutsättningslösa samtal!

Comments are closed.