Boka inspirerande föreläsningar som motiverar!

Med inspirerande föreläsningar får ni sunda förutsättningar för att få en verksamhet som motiverar all personal och gynnar företagets omsättning. Boka idag!

Inspirerande föreläsningar med kvalité!

Med inspirerande föreläsningar får ni sunda förutsättningar för att få en verksamhet som motiverar all personal och gynnar företagets omsättning. Engagerade föreläsare skräddarsyr föreläsningarna utifrån era önskemål och behov samt inte minst er verksamhet. Om ni inte har lokal för föreläsningen, får ni stöd att hitta lämpliga förslag på lokaler. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Förslag på inspirerande föreläsningar:

  • Drömmar och mål

Att ha drömmar och mål är viktigt för att projektet ska nå framgångar. Inga drömmar och mål är orealistiska, utan det finns mål och delmål, drömmar som går att förverkliga på lång och kort sikt. Att kunna tänka “det går” i stället för “det går inte” ör ett sätt att tänka positivt när man har drömmar och mål och när det är dags att ordna med en projektplan och sjösättning av projekt.

  • Försäljning

Vad är bra försäljning? Att räkna antal ordrar, totalsumma eller finns det fler faktorer (som ånger och kundförlust) att ta hänsyn till? Det är viktigt att ha en bra försäljning som gynnar företaget på positivt sätt och en föreläsning om hur ni kan tänka i nya banor är bra för att ni ska kunna finputsa siffrorna på ett bra sätt.

  • Ledarskap

Vilket ledarskap är bäst och hur når vi dit? Hur ska en bra chef vara och kan en chef vara en kompis med dem som chefen är chef för? I ledarskapsföreläsningen tas olika aspekter upp om ledarskapets vara eller inte vara och hur man rent konkret når dit. En föreläsning inom ledarskap är bra i samband med KOL-utbildningar, ledarskapsutbildningar och när ni behöver nya infallsvinklar för att utveckla chefens tänk i affärsmannaskap. Föreläsningen anpassas utifrån er verksamhet, önskemål och behov.

  • Teambuidning och laganda

Behövs lagandan i ett team och hur skapar man en bra laganda i den operativa verksamheten? Vilka aspekter behövs beaktas för att uppnå en bra arbetsmiljö och arbetsglädje utifrån svensk arbetsrätt och kan man koppla detta mot nyckeltal som finns inom företaget?

Välkommen att boka inspirerande föreläsningar som motiverar!

Comments are closed.